Nieuw akkoord door federale regering over de vergroening van de fiscale steun voor bedrijven

De federale regering heeft een akkoord bereikt over het vergroenen van de fiscale steun voor bedrijven. Onder leiding van de regering-De Croo is overeenstemming bereikt over de herziening van de investeringsaftrek voor bedrijven. Een van de belangrijkste wijzigingen is de verhoging van de basisaftrek voor zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) van 8 naar 10 procent. De Franstalige liberale partij MR heeft met succes voorkomen dat vrachtwagens op fossiele brandstoffen werden uitgesloten.

Op dit moment is de investeringsaftrek een complex systeem met variërende tarieven en voorwaarden die gebaseerd zijn op verouderde criteria. Bijvoorbeeld, verwarming met steenkool of gas wordt nog steeds beschouwd als energiebesparend. In de toekomst zullen de lijsten met voorbeelden van groene investeringen die in aanmerking komen voor aftrek om de drie jaar worden bijgewerkt, gezien de snelle technologische vooruitgang. Het doel is om bedrijven op de meest actuele manier te ondersteunen bij het verduurzamen van hun activiteiten. De zelfstandigenorganisatie Unizo beschouwt dit als een goede balans tussen rechtszekerheid en innovatie.

Belangrijk is ook dat de overheid investeringen in verplichte digitale facturatie ondersteunt, aangezien de winstmarges onder druk staan. Unizo-topman Danny Van Assche benadrukt dit als een positieve ontwikkeling.

Het bestaande regime wordt op drie manieren gewijzigd. Ten eerste stijgt de basisaftrek voor eenmanszaken en kmo's voor alle soorten investeringen naar 10 procent, ter vervanging van het vroegere tarief van 8 procent. Tijdens de coronajaren gold tijdelijk zelfs een verhoogd tarief van 25 procent. Bovendien kan de basisaftrek nog eens met 10 procent worden verhoogd voor digitale investeringen in facturatie, klantenrelatiebeheer, e-commerce en cyberveiligheid.

Ten tweede wordt er een nieuwe thematische aftrek ingevoerd voor groene investeringen van 40 procent voor eenmanszaken en 30 procent voor grotere bedrijven. Deze aftrek is van toepassing op vier categorieën investeringen: efficiënt energieverbruik en hernieuwbare energie, emissievrije vervoersmiddelen zoals elektrische bestel- en vrachtwagens, andere milieuvriendelijke investeringen zoals zuinigere watersystemen, en groene digitale investeringen, zoals software voor energieverbruiksmonitoring.

Ten derde wordt de bestaande aftrek voor investeringen in onderzoek en ontwikkeling en octrooien omgedoopt tot een technologieaftrek. In tegenstelling tot voorheen zullen de percentages niet langer meebewegen met de inflatie. Er wordt een vast tarief van 13,5 procent gehanteerd voor de eenmalige investeringsaftrek voor octrooien en milieuvriendelijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling. Voor de gespreide investeringsaftrek voor milieuvriendelijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling geldt een tarief van 20,5 procent.

Minister Van Peteghem benadrukt dat het doel is om ondernemingen te stimuleren om te investeren in de uitdagingen van de toekomst, wat banen en groei zal bevorderen. De nieuwe regeling brengt echter wel extra kosten voor de begroting met zich mee, geschat op 100 miljoen euro, en zal van kracht worden vanaf 1 januari 2025.

Bron: De Tijd

Lees meer