Nieuwe EU-regelgeving verhoogt verantwoordelijkheid van bedrijven

De recent bereikte overeenkomst over de EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) markeert een aanzienlijke vooruitgang in het verantwoordelijk houden van bedrijven voor hun impact op mensenrechten, sociale normen en milieuregels. Deze ontwikkeling voegt een extra laag van verantwoordelijkheid toe aan bedrijven die actief zijn binnen de Europese Unie.

Toepassingsgebied van de wetgeving

De CSDDD is van toepassing op grote bedrijven met meer dan 500 werknemers en een netto wereldwijde omzet van €150 miljoen. Voor sectoren als textiel, voeding engrondstoffen geldt de wetgeving reeds vanaf een omzet van 40 miljoen euro en250 werknemers. Niet-Europese bedrijven vallen ook onder deze wetgeving als ze meer dan 300 miljoen euro aan diensten of goederen verkopen in de EU.

Voor de financiële sector is er een tijdelijke uitsluiting voor de verantwoordelijkheid voor de ethische misstappen van de bedrijven aan wie ze geld lenen, hoewel ze wel de risico's van hun eigen operaties moeten beheren.

Aansprakelijkheid en sancties

Bedrijven moeten een breed scala aan ethische risico's managen, waaronder kinderarbeid, dwangarbeid, vervuiling, ontbossing, overmatig waterverbruik en schade aan ecosystemen. Zij riskeren boetes tot 5% van hun wereldwijde omzet bij niet-naleving.

Waardeketen

De wetgeving heeft betrekking op de volledige waardeketen, inclusief activiteiten zoals transport, opslag en verwijdering.

Next steps

Hoewel de voorlopige overeenkomst een belangrijke mijlpaal is, moeten de technische details nog worden afgerond. De overeenkomst moet formeel worden goedgekeurd door zowel het Europees Parlement als de EU-lidstaten.

Conclusie

De invoering van de CSDDD is een duidelijk signaal dat Europa de leiding neemt in het versterken van duurzame bedrijfspraktijken. Dit is niet alleen een juridische verplichting, maar ook een ethische en sociale verantwoordelijkheid die bedrijven op zich moeten nemen voor een duurzamere toekomst.

Bron: De Tijd

Bron beeld: GettyImages/DigitalVision/We Are Stone/Ed Freeman Westend61

Lees meer