Slotakkoord COP28

De VN Klimaatconferentie (COP28) is afgesloten met een akkoord dat het begin van het einde van het fossiele brandstoftijdperk aankondigt. Bijna 200 partijen kwamen in Dubai overeen om af te stappen van fossiele brandstoffen om het doel van een maximale opwarming met 1,5 graad tegenover het pre-industriële tijdperk binnen bereik te houden, zoals bepaald tijdens het klimaatakkoord in 2015. Daarnaast werd er ook overeengekomen om de capaciteit van hernieuwbare energie tegen 2030 te verdrievoudigen, de energie-efficiëntie te verbeteren en het gebruik van steenkool versneld te verminderen.

Voor het eerst in drie decennia wordt expliciet vermeld dat er een afbouw van fossiele brandstoffen nodig is, wat het belang van deze consensus aantoont. Daarnaast toont het akkoord aan dat de wereld, momenteel verdeeld door oorlogen en machtsblokken, een consensus heeft rond het klimaatprobleem en dat de wil tot samenwerken aanwezig is.

Echter is er ook verdeeldheid tussen de landen over het akkoord en ontbreken heel wat cruciale aspecten die nodig zijn om de transitie mogelijk te maken. Zo drongen kleine eilandstaten, die existentieel bedreigd worden door overstromingen, de VS en de EU aan op een volledige stop van fossiele brandstoffen, maar de OPEC en Saudi-Arabië hielden voet bij stuk waardoor dit uiteindelijk niet in de slottekst werd opgenomen. Eveneens zwijgt het akkoord over de financiering van de klimaattransitie door arme landen.

Een imperfecte deal dus… die enerzijds wel een richting uitstippelt voor minder fossiele brandstoffen, maar anderzijds vaag blijft over het exacte traject, de snelheid en financiering van deze transitie.

Bron: De Tijd

Lees meer