Nieuwe sorteerverplichting voor bedrijven voor keukenafval en etensresten

Sinds 2021 hebben veel bedrijven, waaronder horeca en zorginstellingen, de verplichting om keukenafval en etensresten te scheiden. Vanaf januari 2024 geldt deze verplichting voor alle bedrijven, ongeacht of ze voedsel serveren. Hoewel dit op het eerste gezicht een nieuwe verplichting lijkt, brengt deze maatregel ook enkele voordelen met zich mee:

  • Vermindering van voedselverspilling
  • Beperking van de hoeveelheid restafval die moet worden verbrand.
  • Effectieve benutting van keukenafval, etensresten en levensmiddelenafval door omzetting in compost en biogas.
  • Gebruik van het geproduceerde biogas voor groene energievoorziening voor huishoudens en bedrijven.
  • Toepassing van compost om de bodemkwaliteit te verbeteren.

Hier zijn enkele stappen die u kunt ondernemen om deze verplichting binnen uw bedrijf te implementeren:

  • Neem contact op met uw lokale gemeente of een private afvalinzamelaar om geschikte afzet- of rolcontainers te verkrijgen voor het verzamelen van keukenafval en etensresten.
  • Analyseer de frequentie van afvalinzameling die het beste past bij de hoeveelheden keukenafval die uw bedrijf genereert.
  • Zorg voor goed geplaatste afvalbakken op de werkplek, in de eetruimte en in de keuken, zodat uw personeel hun keukenafval en etensresten correct kan deponeren. U kunt contact opnemen met uw afvalinzamelaar, gemeente of zelf afvalbakken aanschaffen.
  • Informeer uw medewerkers duidelijk over het starten van dit sorteerproject en geef heldere richtlijnen over wat wel en niet in de containers hoort.
  • Het is ook van belang dat degene die verantwoordelijk is voor het legen van de afvalbakken op de hoogte is van de nieuwe richtlijnen voor afvalscheiding. Bespreek deze verandering met de betrokken medewerkers en zorg ervoor dat zij goed op de hoogte zijn van welke zakken of bakken bestemd zijn voor etensresten en keukenafval.

U kunt communicatiemateriaal en een FAQ vinden op de website van OVAM om de boodschap binnen uw bedrijf te verspreiden. Als u verdere vragen heeft over afvalinzameling en uw wettelijke verplichtingen als bedrijf, kunt u gerust contact opnemen met de deskundigen van Agoria, zoals Veerle Van Steen.

Bron: Agoria

Lees meer