Vlaamse regering trekt kwart miljoen euro uit voor zelfmoordpreventie op het werk

Op de Internationale Dag van de Mentale Gezondheid kondigen Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits en minister van Werk Jo Brouns (beiden CD&V) aan dat ze werk willen maken van zelfmoordpreventie op de werkvloer.

Zelfmoord is nog steeds een aanzienlijk probleem in Vlaanderen. In 2021 resulteerde dit tragische probleem in het verlies van 913 levens, waaronder 641 mannen en 272 vrouwen. Hoewel er sinds 2000 een vermindering van bijna 34% in zelfdodingen is vastgesteld, streven de ministers naar verdere verlaging van deze cijfers.

Ministers Hilde Crevits en Jo Brouns kondigen aan dat ze training en ondersteuning zullen bieden aan sleutelfiguren binnen organisaties om suïcidale gedachten te detecteren en de betrokkenen te helpen of door te verwijzen naar professionele hulpverlening. Een van hun strategieën omvat preventie-initiatieven op het werk.

Het plan houdt in dat mensen die vaak als aanspreekpunt fungeren op de werkplek, zoals vertrouwenspersonen, preventieadviseurs, HR-experts en leidinggevenden, getraind worden. Ze zullen de noodzakelijke kennis, houding en vaardigheden verwerven om zelfmoordpreventie effectief te bevorderen. Brouns voegt toe dat deze sleutelfiguren binnen organisaties uitgerust zullen worden met de expertise om suïcidale gedachten te identificeren en de betrokken personen bij te staan, of indien nodig, naar professionele hulpverlening door te verwijzen.

Om deze cruciale initiatieven te ondersteunen, is er meer dan 248.000 euro gereserveerd. Het doel is een robuuste en responsieve ondersteuningsstructuur te creëren die de mentale gezondheid op de werkplek bevordert en suïcidecijfers verlaagt.

---

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be Wie nood heeft aan een luisterend oor, kan terecht bij Tele-Onthaal op het gratis nummer 106 en op de website www.tele-onthaal.be.

Bron: VRTNWS

Lees meer